Горбунова, Людмила. 2018. „O Relacjach Kategorii „deiktyczności” I «fasadowości»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):283-88. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.25.