Słupianek-Tajnert, Daria. 2018. „Socjalny Wymiar Konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ W językowym Obrazie świata Rosjan I Polaków (na Materiale czasowników Percepcji Wzrokowej)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):427-38. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39.