Andruszko, Czesław. 2018. „„Myśl” Leonida Andrejewa W kontekście «Myśli» Blaise’a Pascala”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):13-20. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13142.