Chudzińska-Parkosadze, Anna. 2018. „Problem Bohatera W Opowiadaniu A.P. Czechowa «Czarny mnich»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec), 45-58. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13145.