Górska, Monika. 2018. „Problemy Fonostylistyki W twórczości Poetyckiej Wielimira Chlebnikowa”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):71-80. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13146.