Daszewskaja, Olga. 2018. „Poezja Wadima Andrejewa I Daniiła Andrejewa: Problem Przedstawienia tożsamości Narodowej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec), 59-70. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13164.