Słobodjan, Elena. 2018. „Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki Wydawane przezeń” W przekładach „Słowa O Wyprawie Igora” Na język Rosyjski (na Materiale równoległego Korpusu przekładów «Słowa O Wyprawie Igora»)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec), 275-80. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13165.