Wieliczko, Ałła. 2018. „Sfrazeologizowane Struktury Syntaktyczne Jako Specyficzne Zjawisko Rosyjskiego Systemu składniowego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec), 289-98. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13345.