Sitarski, Andrzej. 2018. „Koncept „czas” W Rosyjskiej I Polskiej Przestrzeni językowej (na Materiale Rosyjskich I Polskich frazeologizmów Z Komponentem „время”/„czas” I „день” /«dzień»)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec), 267-74. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13410.