Narloch, Andrzej. 2018. „Nowe Zjawiska W Sferze Terminologicznych Nominacji Barw W języku Rosyjskim”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec):157-66. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13450.