Małecki, Łukasz. 2018. „Emocja Strachu Jako Jeden Ze środków Manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej Prasy Rosyjskiej)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec):145-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13451.