Kaliszan, Jerzy. 2018. „Rosyjskie Homografy Czasownikowe”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec):77-82. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13480.