Makarowska, Olga. 2018. „Myślenie O Charakterze Klipowym a kształtowanie Kompetencji Interkulturowej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 35 (lipiec), 133-44. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13486.