Woźniewicz, Władysław. 2018. „Determinanty Defektywnego międzyosobowego Komunikowania Się W Relacjach Polsko-Rosyjskich”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 43 (listopad):341-54. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27.