Przybysz, Anna Katarzyna. 2019. „Mityczno-Symboliczny Kontekst Nostalgii W «Wygnaniu» Andrieja Zwiagincewa W świetle Antropologicznej niepewności Podmiotu”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (1):123-32. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12.