Siekierska, Marta. 2019. „Obraz tęsknoty Za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!. Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko Jest iluminacją” Lieva Schreibera Oraz «Likwidacja» Siergieja Ursuljaka)”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (1):133-32. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.13.