Rodziewicz, Barbara. 2019. „Antywartości. Konceptualizacja zła W świadomości językowej Polaków I Rosjan”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (1):289-99. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.27.