Dzienisiewicz, Maria. 2019. „Werbalizacja Emocji W Tekstach Rosyjskiej Krytyki Muzycznej”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (1):337-49. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.32.