Szutkowski, Tomasz. 2019. „(Anty)przysłowia Vel Innowacje przysłowiowe W Przestrzeni E-tekstów. Przyczynek Do Paremiologii W Perspektywie Tekstologicznej”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (2):169-86. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16.