Romanik, Anna. 2019. „Wariantywność (orto)graficzna pożyczek Angielskich W świetle Normatywistyki języka Rosyjskiego”. Studia Rossica Posnaniensia 44 (2):347-58. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32.