Rachut, Konrad. 2021. „Słowo O Profesorze Andrzeju Sitarskim”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (1):9-13. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.1.