Słupianek-Tajnert, Daria. 2021. „Wykaz Publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (1):15-21. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.2.