Gawarkiewicz, Roman. 2021. „Profile Semantyczne Przyjaciela I Wroga W Polsko-, Rosyjsko- I niemieckojęzycznym Obrazie świata”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (1):51-69. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.5.