Sarnowski, Michał. 2021. „O Rusycyzmach W Utworach Mariusza Wilka (rekonesans Badawczy)”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (1):171-82. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.13.