Słupianek-Tajnert, Daria. 2021. „Fizyk Jako Element Aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall I Jacka Hugo-Badera)”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (1):183-99. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.14.