Sidor, Monika. 2021. „Od Kulturowego Pojmowania Przestrzeni Ku rozważaniom O wieczności. Dyskurs Przestrzenny W powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (2):79-91. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.6.