Książek, Agata. 2021. „Dwie Przestrzenie Wojennej Propagandy. Język utworów Moskiewskich Okien TASS”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (2):185-99. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.13.