Zając-Haduch, Karina. 2021. „Narracyjność językowego Obrazu Ludzkiej Egzystencji W Polskich I Rosyjskich połączeniach Wyrazowych zawierających Czasowniki Ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na Materiale Leksykograficznym)”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (2):233-41. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.16.