Dzienisiewicz, Maria. 2021. „Językowy Obraz dźwięku (na Materiale Polsko- I rosyjskojęzycznych Recenzji Muzycznych)”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (2):243-55. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.17.