Janaszek, Krystyna. 2021. „Kompetencje użytkowników języka Obcego. Wiedza Socjokulturowa I Kompetencja Socjolingwistyczna studentów rusycystów”. Studia Rossica Posnaniensia 46 (2):281-91. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.20.