Kropaczewski, Krzysztof. 2013. „Język Rosyjski Jako Centrum Idei Narodowej – ujęcie Władymira Biblera”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 38 (styczeń):145-58. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.10.