Polak, Andrzej. 2022. „Zabawa Czy Afekt? O Ideologicznym uwikłaniu twórczości Wiktora Pielewina”. Studia Rossica Posnaniensia 47 (2):61-76. https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.4.