Orzechowska, Joanna. 2022. „Emocjonalne Przymiotniki W języku Polskim I Rosyjskim. Paralele I Kontrasty”. Studia Rossica Posnaniensia 47 (2):197-204. https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.14.