Dąbrowska, Magdalena. 2023. „Między radością a Smutkiem. O Nadziei W Poezji Nikołaja Karamzina”. Studia Rossica Posnaniensia 48 (2):29-40. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.2.