Rydz, Agnieszka. 2023. „Nadzieja W Dyskursie Afektywnym Czesława Miłosza”. Studia Rossica Posnaniensia 48 (2):41-57. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.3.