Ancerowicz, Aleksandra. 2023. „Motyw Nadziei W twórczości Igora Talkowa”. Studia Rossica Posnaniensia 48 (2):83-96. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.6.