Rudyk, Anna. 2023. „Leksykalne wykładniki Emocji Pozytywnych W tekście Polskim W porównaniu Z Rosyjskim przekładem”. Studia Rossica Posnaniensia 48 (2):97-114. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.7.