Piecewicz, Daniel. 2023. „Non-Speech Information W Angielskich I Rosyjskich Napisach Closed Captions Zawartych W Serialu Эпидемия. Analiza Kontrastywna”. Studia Rossica Posnaniensia 48 (2):115-32. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.8.