Król, Martyna. 2016. „Typologia Homonimii językowej Z Punktu Widzenia Pragmatyki”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 39 (luty):143-50. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.15.