Szwed, Zofia. 2016. „Kilka Uwag O Znaczeniu Partytywnym dopełniacza W Dokumentach Kancelaryjnych XVI Wieku”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 39 (luty):331-36. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.33.