Popiel-Machnicki, Wawrzyniec, i Bartosz Osiewicz. 2016. „Творчество Виктора Астафьева в польской литературной критике”. Studia Rossica Posnaniensia 40 (2):27-34. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.3.