Rudyk, Anna. 2016. „Subiekt Semantyczny W Zdaniach Typu «Ему хочется спать» W porównaniu Z językiem Polskim”. Studia Rossica Posnaniensia 40 (2):139-46. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.14.