Figarski, Władysław. 2013. „O niektórych Meandrach W Rusycystyce Zachodnioeuropejskiej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 38 (styczeń):65-80. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.5.