Hrynyk, A. (2018) „Twórczość Mariny Cwietajewej w kontekście gender studies”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(37), s. 79-86. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12718 (Udostępniono: 13sierpień2022).