Szokalski, J. (2018) „Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina”, Studia Rossica Posnaniensia, (37), s. 335–342. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12808 (Udostępniono: 8 luty 2023).