Bortnowski, A. (2018) „Ukraina na początku XX wieku oczami Konstantego Paustowskiego”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 5–14. doi: 10.14746/strp.2016.41.1.