Murawski, A. (2018) „Życie ludzkie na tle przestrzeni czasowej. Powieści M.A. Osorgina „Świadek historii” i «Książka o końcach»”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(36), s. 185-192. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13002 (Udostępniono: 26czerwiec2022).