Królikiewicz, N. (2018) „Treści estetyczne samobójstwa głównej bohaterki powieści L.N. Tołstoja «Anna Karenina»”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(36), s. 151-160. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13005 (Udostępniono: 26czerwiec2022).