Romaszczenko, L. (2018) „Mikołaj Gogol w kontekście kulturowym epoki (na materiale opowiadania А. Połtorackiego «W Petersburgu»)”, Studia Rossica Posnaniensia, (36), s. 239–248. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13027 (Udostępniono: 28 luty 2024).