Waligórska-Olejniczak, B. (2018) „I. Turgieniew jako protomodernista. Sztuka „Miesiąc na wsi” w kontekście cyklu esejów К. Greenberga «Obrona modernizmu». Zapowiedź nowego stylu artystycznego”, Studia Rossica Posnaniensia, (36), s. 269–276. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13030 (Udostępniono: 28 luty 2024).